Schetsontwerp

Een schetsontwerp is een vlakverdeling van de nieuwe tuin, die in grove lijnen de indeling en vormgeving van de tuin weergeeft. Daar hoort ook een globale omschrijving bij van verschillende onderdelen.

Het kan voor u een eerste aanzet zijn om uw tuin zelf verder vorm te geven en aan te passen. Desgewenst kunt u er ook een beplantingsplan bij nemen.

Volgende stap

Het kan zijn dat u bij nader inzien nog een stap verder wilt gaan en een compleet tuinontwerp wilt laten maken. Dan ontvangt u een offerte waarin gespecificeerd staat weergegeven wat de volgende stappen zijn en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Zie verder Tuinontwerp in verschillende stappen